Oferta

W zależności od oczekiwań Klientów

Oferujemy pomoc i doradztwo przy:

– zakładaniu i likwidowaniu działalności gospodarczej;

– rejestracji spółek prawa handlowego;

– likwidacji przedsiębiorstw.

Prowadzimy:

– Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów indywidualnych przedsiębiorców;

– Ewidencję Przychodów indywidualnych przedsiębiorców i osób fizycznych;

– Księgi Handlowe spółek prawa handlowego;

– ewidencję i rozliczenia podatku VAT wszystkich płacących ten podatek oraz

– sporządzamy roczne bilanse i sprawozdania finansowe dla US, GUS i KRS.

Naszym Klientom zapewniamy przy tym:

– załatwianie spraw kadrowych oraz

– rozliczanie wszelkich spraw pracowniczych w Ich Firmach.

Reprezentujemy Ich interesy w kontaktach z:

– urzędami skarbowymi;

– Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz

– Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A przede wszystkim na bieżąco doradzamy

jak optymalnie prowadzić politykę finansową Ich Firm przy obowiązujących przepisach podatkowych.